นํ้ามันรำข้าวจากแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิสุรินทร์

หนึ่งในสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของไทย

ผสานความประณีต ใส่ใจในทุกขั้นตอน   จนออกมาเป็นนํ้ามันรำข้าวที่เราภูมิใจ
 เราเลือกสรรพันธุ์ข้าวจากแหล่งปลูกเลื่องชื่อในสุรินทร์  สายพันธุ์ข้าวอีสานที่มีคุณค่าเฉพาะตัว
ผสานกับกระบวนการผลิตที่ใส่ใจพิถีพิถันในรายละเอียด 
เพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่เราชาวสุรินทร์ภูมิใจ
จังหวัดสุรินทร์ เป็นภูมิประเทศท่ีมีความพิเศษเฉพาะตัว   

ส่งผลให้ข้าวหลั่งสารหอมและมีสารสำคัญ

ทำให้ข้าวมีกลิ่นหอมมากกว่าข้าวหอมจากแหล่งอื่น


VIEW OUR STORYบริษัท    น้ํามันรําข้าวสุรินทร์   จํากัด

393/1-4 ถ.เทศบาล 1 อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 

 044-110-240, 081-600-0896,  083-460-4848
  info@sbo.co.thOfficial 


            
Copyright ® 2021 suriny.co.th