เราคือผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวจากจังหวัดสุรินทร์   เป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวชั้นนำของประเทศ
เราเติบโตมาอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมข้าว ในภาคพื้นอีสานมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน ตั้งแต่ ค.ศ.1975  
ประสบการณ์ในเรื่องข้าวจึงเป็นเหมือนดีเอ็นเอที่มีอยู่ในตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นทักษะการผลิต ทักษะการคัดเลือกวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ที่ทำต่อเนื่องมาอย่างยาวนานบนพื้นแผ่นดินอีสาน 
ซึ่งเป็นอีกแหล่งวัฒนธรรมที่สั่งสมภูมิปัญญาเกี่ยวกับการปลูกข้าวซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์เลื่องชื่อ จนเป็นที่รู้จักทั่วประเทศอาทิ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ที่ปลูกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้


เราภูมิใจในสายพันธุ์ข้าวอีสานที่มีคุณค่าเฉพาะตัว ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก เราจึงได้เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดจากแหล่งปลูกที่เลื่องชื่อในสุรินทร์ 
คัดเลือกสายพันธุ์ เมล็ดข้าว เพื่อให้ได้วัตถุดิบต้นทางที่เรามั่นใจ ผสานกับกระบวนการผลิตที่เราทุ่มเทสร้างสรรค์วิธีการผลิตที่นอกเหนือจากคำว่ามาตรฐาน 
คือความใส่ใจในทุกขั้นตอน พิถีพิถันในรายละเอียด   เพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่เราชาวสุรินทร์ภูมิใจจังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่บนอาณาเขตทุ่งกุลาร้องไห้แหล่งผลิตข้าวสายพันธุ์ดี ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้มีความหอม นุ่มกว่าข้าวจากแหล่งอื่น ๆ เพราะสภาพอากาศและดินอันเป็นเอกลักษณ์ มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีความเค็มจากเกลือที่สะสมมาจากบรรพกาลตั้งแต่ครั้งที่บริเวณนี้เคยเป็นทะเล สภาพอากาศแห้งแล้งเป็นส่วนใหญ่ 
ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ต้นข้าวออกรวงจนกลายมาเป็นข้าวที่หอมและนุ่มเป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิสุรินทร์ 

ข้าวหอมมะลิในภาคอีสานจะเริ่มปลูกในเดือนพฤษภาคมของทุกปี เมื่อข้าวได้รับปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอต้นกล้าก็จะเริ่มงอก จนเมื่อพ้นฤดูฝน ข้าวก็จะเริ่มออกดอก และเมื่อดินเริ่มแห้งก็จะมีความเค็มสูงขึ้น ประกอบกับความแห้งแล้งส่งผลให้พืชมีความเครียดในระดับที่เหมาะสมจนเกิดการกระตุ้นให้ต้นข้าวหลั่งสารหอม* ไปสะสมไว้ในเมล็ดข้าวหอมมะลิ

Jasmine rice has a distinct fragrance reminiscent of pandan-leaves and popcorn, which is the result of natural aromatic compounds of the rice plant. The key aromatic compound that produces these flavour notes is 2-acetyl-1-pyrroline (2AP).
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์มีค่าอะมิโลส (Amylose) ต่ำกว่าข้าวทั่ว ๆ ไป ทำให้ข้าวมีความหอมและนุ่มอร่อย 
องค์ประกอบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ทำให้ทุ่งกุลาร้องไห้มีชื่อเสียงในฐานะแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นนำ นอกจากนี้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ยังเป็นที่ยอมรับในคุณภาพ และได้ผ่านการรับรองให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสหภาพยุโรป (Protected Geographical Indication :PGI) ในปีพศ. 2553 อีกด้วย


เราใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการน้ำ และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเสมือนญาติพี่น้อง 
เรามีการจัดการระบบบำบัดน้ำภายในโรงงานที่มีมาตรฐาน ผ่านการทดสอบ ทดลองใช้ปลูกพืชต่างๆ ในโรงงานมาแล้วเป็นอย่างดี  

และได้ส่งมอบแกลบดำที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตให้แก่ผู้คนในชุมชนเพื่อใช้ดูแลพืชสวนไร่นา    ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่นำน้ำไปใช้เพาะปลูก     

เรายังมีการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้มาส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนได้นำไปใช้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง   
นอกจากนี้เรายังมีแผนพัฒนามาตรฐานการจัดกาสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆ    เพื่อขยายผลไปสู่พี่น้องในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องต่อไป

บริษัท    น้ํามันรําข้าวสุรินทร์   จํากัด

393/1-4 ถ.เทศบาล 1 อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 

 044-110-240, 081-600-0896,  083-460-4848
  info@sbo.co.thOfficial 


            
Copyright ® 2021 suriny.co.th